تعاونی شمیم رحمت

تعاونی مسکن شمیم رحمت

فهرست مطالب

تعاونی شمیم رحمت در بلوار کوهک فاز سوم از پروژه‌های خود را آغاز نمود. ۴ بلوک بهم چسبیده (چهارپره)  ۲۶ طبقه که طی ۳ سال آینده تحویل می‌شوند. نوع عرضه‌ی امتیاز واحدهای مسکونی فاز ۳ پروژه‌ی شمیم رحمت (نخل)  شاید یکی از نوین‌ترین شیوه‌های عرضه‌ی مسکن به صورت سهامی می‌باشد.  تعاونی شمیم رحمت سهام واحدهای مسکونی را در بسته‌های ۱۰ سهمی (هر ۱۰ سهم معادل ۱۰ متر) به اعضای اولیه خود واگذار نمود.

این نوع از واگذاری و عرضه این امکان را برای اعضا و سرمایه گذاران بیرون از پروژه فراهم می‌کند که متناسب با بودجه خود به پروژه ورود کنند و با گذشت زمان برحسب پس‌انداز و درآمد خود به متراژشان اضافه کنند تا در نهایت بتوانند به یک واحد مسکونی برسند و اگر هم تا پایان پروژه یک عضو نتواند تعداد برگه‌های خود را به حدنصاب یک واحد برساند ضرر نکرده است، به اندازه‌ی سهامی که خریده است در سود پروژه و ارزش افزوده آن سهیم هستند.

رای
اشتراک گذاری :
پست های مشابه
تعاونی مسکن شمیم رحمت

تعاونی شمیم رحمت

تعاونی شمیم رحمت در بلوار کوهک فاز سوم از پروژه‌های خود را آغاز نمود. ۴ بلوک