تعاونی مسکن امید گستریاران۲۷

تعاونی امیدیاران 27

فهرست مطالب

شرکت نامی اریکه پارسیان با نام تعاونی بقیه الله نیز شناخته میشود.که در حال ساخت ۲ پروژه در منطقه ۲۲ تهران است که با نام برج های مروارید نیز شناخته میشود ، این تعاونی از کیفیت و جدیت خوبی در ساخت برخوردار است.

پروژه های تعاونی

پروژه مروارید ۱

پروژه اول این شرکت در منطقه ۲۲ تهران با نام مروارید ۱ یا مروارید بقیه الله ۱ این برج به صورت e شکل و ذوذنقه‌ای است. واحدهای این پروژه با متراژ‌های  ۱۵۰ متری  و ۱۳۰ و ۱۶۰ متری است که در هر طبقه ۸ واحد از آن موجود است که با همکاری با بیمارستان بقیه الله برای کارکنان آن ساخته میشود. این پروژه در انتهای مروارید شهر واقع شده است

پروژه مروارید ۲

این تعاونی بعد از پروژه‌ی اول خود اقدام به عضوگیری پروژه‌های بعدی با نام بقیه الله ۲ و ۳ کرد که با استقبال خوبی روبه رو شد. لازم به ذکر است به دلیل اینکه پروژه بفیه اله ۱ برای کارکنان و پزشکان بیمارستان بقیه اله توسط اریکه پارسیان ساخته شد، مروارید۲ و ۳ را هم با عنوان بقیه اله ۲ و ۳ می‌شناسند در حالی که برای کارکنان بیمارستان بقیه الله ساخته نمی‌شود و توسط شرکت اریکه پارسیان به صورت مجزا در حال ساخت می‌باشد.
در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۹.۱۵ طبقه اسکلت و همزمان ۶ طبقه مثبت سفت کاری در این پروژه انجام شده است.
پروژه بقیه اله ۲، تنها پروژه‌ای است که به دلیل پیشرفت کار و سرعت آن و اقساط سبک نسبت به پروژه‌های دیگر که در بازار رکود برج ۹ و ۱۰ سال ۱۳۹۹ کاهش قیمت نداشته و ثابت مانده است. ​​​​​​​

رای
اشتراک گذاری :
پست های مشابه