تعاونی اداره مهندسی نزاجا

تعاونی مسکن نیروزمینی ارتش

فهرست مطالب

تعاونی مسکن اداره مهندسی نزاجا در منطقه ۲۲ شهرداری تهران در حال ساخت برج‌های چهارگانه جهت کارکنان نیروی زمینی ارتش واقع درپهنه نارنجستان شهرک چیتگر می‌باشد. پروژه برج‌های چهارگانه نزاجا یکی از شاخص‌ترین پروژه‌ها در رزومه‌ی این تعاونی می‌باشد. این تعاونی در سال ۱۳۵۹ احداث شده است و بر اساس طرح توانمندی‌سازی ارتش اعضا تا کنون به فعالیت خود ادامه داده اند.

پروژه های تعاونی نیرو زمینی ارتش

  • پروژه بنی هاشم
  • پروژه کرج
  • پروژه هشتگرد
  • پروژه اهواز
  • پروژه شهرک قدس

مهم ترین پروژه در حال ساخت تعاونی اداره مهندسی نزاجا ،  پروژه نیروی زمینی ارتش است.  که در شهرک چیتگر در حال ساخت است.

رای
اشتراک گذاری :
پست های مشابه