تعاونی عرش گستر همت

تعاونی عرش گستر همت

فهرست مطالب

یکی از تعاونی‌های مسکن که امروزه توانسته به طور گسترده در ساخت برج‌های تجاری، اداری و مسکونی اقدامات مهمی را انجام دهد، شرکت انبوه سازان تعاونی عرش گستر همت است. این تعاونی که در سال ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است، پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان‌ها بیشترین اعضای این تعاونی به شمار می‌آیند. این تعاونی دو پروژه بزرگ پزشکان ۱ و پزشکان ۲ را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

پروژهای تعاونی عرش گستر همت

برج پزشکان ۱

این پروژه یک برج ۲۵ طبقه با ۲۰۰ واحد مسکونی که در مروارید شهر در حال احداث است.

برج پزشکان ۲

این پروژه نیز در شهرک مروارید شهر در حال احداث است. یک برج ۱۲ طبقه که ۹ طبقه آن مسکونی است، ۲ طبقه طبقه پارکینگ و یک طبقه لابی دارد.

رای
اشتراک گذاری :
پست های مشابه
تعاونی عرش گستر همت

تعاونی عرش گستر همت

یکی از تعاونی‌های مسکن که امروزه توانسته به طور گسترده در ساخت برج‌های تجاری، اداری